LETECKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI SYNEX LOGISTICS PROŠLO RECERTIFIKACÍ IATA - SYNEX Logistics LETECKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI SYNEX LOGISTICS PROŠLO RECERTIFIKACÍ IATA - SYNEX Logistics

Navzdory tomu, že Státní letecká služba Ukrajiny zrušila povinnou certifikaci společností, společnost SYNEX Logistics nadále nezávisle kontroluje dodržování požadavků právních předpisů o přepravě nákladu a vysílá své specialisty na přeškolení. 

V roce 2023 tak náš odborník získal od oddělení letecké nákladní dopravy SYNEX Logistics Certifikát, který potvrzuje splnění požadovaných standardů pro leteckou nákladní dopravu a opravňuje ho k provádění činností v oblasti letecké nákladní dopravy jako specialistu na spedici.

certificate IATA

A lazy image
KONTAKTUJTE NÁS