SYNEX LOGISTICS — 1 ROK - SYNEX Logistics SYNEX LOGISTICS — 1 ROK - SYNEX Logistics

Rozhovor podnikatelů za zvuků ostřelování

Březen 2022, rusáci u Kyjeva, srdce Ukrajiny bije rychleji, lidé se spojují v nezdolnou sílu.

Ve stejnou dobu vede skupina nadšených podnikatelů kdesi v Kyjevě rozhovor:

— „Poslyš, založíme logistickou společnost,“ – řekne ten s plnovousem vážným tónem.

— Ano, musíme něco udělat pro Ukrajinu. Pomáhat firmám s evakuací, převážet munici, léky, humanitární pomoc, cokoli!“ Druhý muž s živou mimikou a planoucíma očima se nápadu chopí.

— „Máme zkušenosti, máme lidi, se sklady pracujeme už patnáct let a není to poprvé, co jsme začali podnikat. Jen musíme najít ty nejlepší logistiky,“ říká třetí muž, zřejmě nejzkušenější ve spontánním podnikání.

— „Jdeme do toho!“ shrnul budoucí ředitel nové logistické společnosti, aniž by si to uvědomoval.

Toto zdánlivě iracionální rozhodnutí však bylo poměrně logickým vyústěním zkušeností z ekosystému outsourcingového podnikání Eclectic Talents Group a potřebou flexibilní logistiky v zemi.

Příprava: růst křídel

Zdá se, jako by to bylo teprve včera, kdy jsme diskutovali o strategii, značce, postavení na trhu, logu a teprve plánovali naši práci.

Chtěli jsme začít rychle, ale zároveň jsme jasně chápali, že ve fázi výběru týmu, tvorby podnikatelského plánu a hledání partnerů není třeba spěchat. Trvalo několik měsíců, než jsme získali zkušené odborníky a prostě skvělé lidi: logistiky, manažery, makléře, právníky, účetní.

Naše značka dostala krásný a symbolický název SYNEX, což znamená synergy+nexus (lat., synergie + konexe).

Přijali jsme myšlenku sloganu „Always around“ a osvojili si hlavní zásady společnosti: flexibilita, dynamika, modernost — na jedné straně; odpovědnost, obezřetnost, moudrost — na straně druhé.

 

Letíme! První klient

Kde začíná společnost? Někdo by řekl, že registrací právnické osoby. Ale my jsme pocítili sílu týmu, když se na SYNEX Logistics obrátil náš první klient. A byl to velký zákazník!

 

Dne 17. června 2022 nás oslovila společnost Artwinery PJSC, jeden z největších výrobců šumivých vín na Ukrajině a ve východní Evropě.

Zadání: evakuace produktů z Bachmutu do Dněpru.

Bakhmut pod palbou. Museli jsme jednat rychle. Proto byl následující den, 18. června, zboží naloženo a 20. června vyložen na místě přemístění.

Od tohoto nelehkého logistického úkolu způsobeného válečnou dobou jsme tedy od 17. června zahájili odpočítávání do zrodu společnosti SYNEX Logistics.

 

SYNEX Logistics existuje již 1 rok

Rok není pro společnost mnoho. Ale když jde o mladou firmu, když je země ve válce, je riziko, že se „nerozjede“, velmi vysoké. Je to rok bojů a vítězství v každém smyslu. Nebylo to snadné, ale přežili jsme. Tým SYNEX Logistics se velmi snažil a výsledkem bylo, že společnost dostala silný impuls k sebevědomému rozvoji a zvýšení obratu.

Plně uvedené produkty na trh:

  • Dopravní logistika (mezinárodní silniční doprava a v rámci Ukrajiny)

  • Multimodální logistika (námořní, letecká, železniční kontejnerová přeprava)

  • Přeprava nadrozměrného nákladu

  • Celní zprostředkovatelské služby

 

Děkujeme, že jste s námi

Kolik práce se letos udělalo! Kolik nových, velkých a důležitých projektů bylo realizováno!

SYNEX Logistics dnes řeší různé logistické problémy pro své zákazníky po celém světě.

Společnost vytvořila silné oddělení multimodální přepravy a tato oblast činnosti se dnes stala jednou z klíčových.

SYNEX Logistics spolupracuje s různými sektory ekonomiky: výroba, nevládní organizace, zemědělství, maloobchod atd..

Naši zákazníci jsou našimi partnery a jejich projekty jsou pro nás hlavní hodnotou. SYNEX Logistics je upřímně hrdá na to, že může pro společnosti budovat efektivní logistiku.

 

Bilance zdravého finančního růstu, možnost pomoci Ukrajině prostřednictvím našich aktivit, otevřené obzory — to vše nás inspiruje a činí naše plány na příští rok poměrně ambiciózními. Ale nebudeme akceptovat nic menšího 😉

Always around. Stronger together

A lazy image
KONTAKTUJTE NÁS