Oznámení o ochraně osobních údajů - SYNEX Logistics Oznámení o ochraně osobních údajů - SYNEX Logistics
Oznámení o ochraně osobních údajů
SYNEX Logistics
Listopad 2023

Úvod

Ve společnosti SYNEX Logistics nám záleží na vašich osobních údajích („Vy“, „Uživatel“ nebo „Subjekt údajů“) a děláme maximum pro jejich ochranu.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo napsáno, abychom vám pomohli porozumět tomu, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, ukládány a používány a co se s nimi děje, když používáte naši synexlogistics.com („webová stránka“).Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je naším prohlášením (správce údajů) vůči vám, které popisuje osobní údaje a uchovává je.

Můžete být pro nás:

Subjekt údajů Popis
Host Uživatel prozkoumávající webovou stránku
Klient Uživatelé, kteří vyplňují naše formuláře

 

Obsah

Úvod

Kdo jsme

Osobní údaje, které zpracováváme

● Technické údaje

● Uživatelem poskytnutá data

● Údaje získané od třetích stran

Informace o přenosu dat

● Obecná databáze

● Přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše práva na soukromí

Používání souborů cookie

Aktualizace

Kdo jsme

Správce údajů Synex Logistics s.r.o.
Adresa Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5
E-mail privacy@synexlogistics.com — w przypadku pytań dotyczących prywatności
info@synexlogistics.com — w przypadku pytań ogólnych

Osobní údaje, které zpracováváme

Údaje, které zpracováváme, se dělí do následujících kategorií: technické údaje, údaje poskytnuté uživateli a údaje získané od třetích stran.

technické údaje
údaje poskytnuté uživateli
údaje získané od třetích stran
Poznámka! Bez souhlasu zákonného zástupce (zákonných zástupců) vědomě nezpracováváme osobní údaje návštěvníků mladších 16 let. Pokud jste takovým hostem nebo jeho zákonným zástupcem, dejte nám prosím vědět e-mailem: privacy@synexlogistics.com.

Technická data

Když navštívíte naše webové stránky, některá data se shromažďují automaticky.

Údaje, které shromažďujeme Důvod shromažďování údajů
IP adresa, nastavení UTM, geolokace, typ zařízení, typ prohlížeče, soubory cookie, User-agent, ID uživatele a údaje o vaší interakci s webovou stránkou – ID relace. Nepřetržitý provoz našich webových stránek

Identifikátor relace je vaše interakce s webovou stránkou, název webové stránky, ze které jste na naši webovou stránku vstoupili, funkce, které používáte, a stránky na naší webové stránce.

Údaje poskytnuté uživateli

Sběr dat Osobní informace Právní základ Důvody zpracování
Návštěvník
Jste uživatelem našeho webu     Technické údaje;

    Požadované soubory cookie.

Oprávněný zájem Práce webových stránek
Jste uživatelem našeho webu     Marketingové soubory cookie;

    Statistické soubory cookie;

    Nastavení souborů cookie.

Předpoklad Práce webových stránek;

Analytika;

Statistiky.

Doba platnosti

Údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Uchovává se až 2 roky od posledního použití stránky
Údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uchovávány po dobu 2 let od posledního použití webové stránky nebo do odvolání souhlasu
Údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy Uloženo po dobu používání našich stránek + 3 roky

Klient

Kliknete na „Objednat službu“, „Požádat o konzultaci“, „Zavolat zpět“     Jméno a příjmení;

    pozice v práci;

    název společnosti;

    telefonní číslo;

    e-mail.

Realizace smlouvy Poskytování služeb
Vyplňujete formulář „Zpětná vazba“     Vaše zpráva;

    společnost;

    příjmení, funkce;

    telefonní číslo;

    e-mail.

Oprávněný zájem Rozvoj služeb a reklamy
Vyplňujete „Žádost o zaměstnání“. Přání pro kandidáta;

společnost;

příjmení, funkce;

telefonní číslo;

    e-mail.

Realizace smlouvy Poskytování služeb
Vyplňujete „Objednejte si bezplatnou prezentaci Staff Tool,“ „Jak vás můžeme kontaktovat?“ formuláře     Jméno a příjmení;

    telefonní číslo.

Realizace smlouvy Poskytování služeb
Vyplňujete „Žádost o outsourcing“, „Žádost o outsourcing personálního účetnictví“, „Žádost o outsourcing mzdové agendy“, „Žádost o outsourcing zastupitelského úřadu“, „Žádost o evidenci cizinců“, „Žádost o ochranu práce“. a požární bezpečnost“, formuláře     Společnost;

    příjmení, funkce;

    telefonní číslo;

    e-mail.

Realizace smlouvy Poskytování služeb

Doba platnosti

Údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy Uchováváme po dobu trvání naší služby + 3 roky
Údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Uchovává se po dobu trvání naší služby + 3 roky nebo dokud si nepřejete recenzi vymazat
Nezapomeňte, prosím! Můžete uplatnit právo na vymazání svých údajů. V takovém případě vaše údaje z našich serverů vymažeme do 30 dnů od vaší žádosti.

Údaje získané od třetích stran

Některá data můžeme shromažďovat také od třetích stran. Rozsah shromažďovaných údajů, účely a právní základy zpracování jsou uvedeny v příslušných dokumentech o ochraně osobních údajů těchto subjektů:

Třetí strana Popis Odkazy na dokumenty o ochraně osobních údajů
Facebook Używamy Facebooka do marketingu Privacy Policy
Google Analytics Używamy Google Analytics do statystyk i analiz Safeguarding your data
Twitter Używamy LinkedIn do komunikacji i wsparcia Privacy Policy
Facebook Używamy Facebooka do komunikacji i wsparcia Privacy
LinkedIn Używamy LinkedIn do komunikacji i wsparcia Privacy Policy
Telegram Do komunikacji i wsparcia Privacy Policy
YouTube Używamy YouTube do publikowania filmów o nas YouTube Privacy Controls

 

Upozorňujeme, že k poskytování našich služeb využíváme řadu třetích stran a tento seznam se může čas od času měnit. Pokud byste chtěli vidět seznam, kontaktujte nás na adrese privacy@synexlogistics.com. Zaručujeme, že učiníme veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich údajů.

Přenos dat

Hlavní

Vaše osobní údaje používáme k plnění smlouvy a ke komunikaci mezi uživateli a námi.

Kromě toho sdílíme vaše údaje z následujících důvodů:

Dohoda. Vaše osobní údaje poskytujeme na základě výslovného souhlasu.

Dodržování zákona. V případě potřeby budeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami:

  •     dodržovat vládní nařízení, soudní příkaz nebo platné zákony;
  • zabránit nezákonnému používání našich webových stránek nebo porušení podmínek používání našich webových stránek a našich zásad;
  • chránit před nároky třetích stran\;
  • k prevenci nebo vyšetřování podvodů.

Oprávněný zájem nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám na základě veřejné nabídky ke zpracování naším jménem, a to při dodržení technických a organizačních opatření na ochranu vašich osobních údajů.

Obchodní převody. Vaše údaje předáváme mezi společnostmi Smart Solutions a organizačními jednotkami Smart Solutions. Údaje budeme sdílet také s jednotlivými správci v rámci našich služeb a v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování těchto služeb.

Přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy na našich serverech v Německu. Údaje jsou zpracovávány na Ukrajině. Evropská komise o přiměřenosti nerozhodla. Pokud budeme muset údaje předat, přijmeme nezbytná opatření k jejich ochraně. Vaše osobní údaje poskytujeme mimo EHS, abychom mohli poskytovat služby se všemi zárukami ochrany vašich osobních údajů.

Kromě toho používáme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, abychom vás ochránili před ztrátou a zneužitím informací, které máme pod kontrolou. Pokud je však poskytnutí údajů nezbytné pro splnění smlouvy nebo poskytnutí služby, máme právo tak učinit i bez vašeho souhlasu.

Nezapomeňte, prosím! Ve výchozím nastavení neplánujeme přenášet vaše údaje mimo EEA.

Ochrana dat

 

Zabezpečujeme informace na počítačových serverech v kontrolovaném, bezpečném prostředí, které je chráněno před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Přijímáme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, abychom vás ochránili.

Zjistěte více o našich ochranných opatřeních:

Opatření fyzické ochrany
Videodohled Omezený přístup do areálu
Poplašný systém 24 hodinová ostraha
Správci systémů na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Systém požární ochrany
Technické prostředky ochrany
Dvoufaktorové ověřování Vytvořte zálohu
Firewally Šifrovací technologie
Organizační ochranná opatření
Školení personálu Dohoda o mlčenlivosti
Vnitřní zásady a pokyny Ochrana přenosu

Vaše práva na soukromí

Jako subjekt údajů máte právo se svými údaji nakládat přímo nebo na naši žádost. Tento oddíl popisuje tato práva a způsob jejich uplatnění:

Právo Popis
Právo přístupu Můžete požádat o vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů
Právo na přenositelnost Můžete požádat o všechny údaje, které jste nám poskytli, a požádat o jejich předání jinému správci
Právo na omezení zpracování Můžete nám zakázat zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů
Právo podat stížnost Můžete podat stížnost u dozorového úřadu
Právo být zapomenut Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů, pokud neexistuje žádný právní požadavek na jejich uchovávání
Právo odvolat souhlas V případě údajů, se kterými jste dříve souhlasili, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a my je přestaneme zpracovávat
Prosím pamatuj! Než odpovíme na vaši žádost, můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti.

Chcete-li uplatnit svá práva, napište nám na adresu privacy@synexlogistics.com. Odpovíme vám co nejdříve.

  •       Pokud nevyhovíme vaší žádosti, můžete podat stížnost u dozorového úřadu v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Tel. +420 234 665 111, Email: posta@uoou.cz

 

Používání souborů cookie

Zpracováváme technické údaje a používáme soubory cookie. Naše zásady používání souborů cookie naleznete zde.

Pokud chcete soubory cookie zakázat, naleznete pokyny ke správě nastavení prohlížeče na těchto odkazech:

Internet Explorer Microsoft Edge Chrome Vivaldi
Firefox Safari Opera  

Aktualizace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztahy v jejich působnosti se řídí EU a zákonem Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“.

Platná pravidla a požadavky na zpracování osobních údajů se mohou změnit. V takovém případě zveřejníme novou verzi Oznámení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách.

Pokud dojde k významným změnám, které ovlivňují vaše soukromí, upozorníme vás e-mailem nebo zobrazíme informace na webu a požádáme vás o souhlas.

KONTAKTUJTE NÁS