Informacja o ochronie prywatności - SYNEX Logistics Informacja o ochronie prywatności - SYNEX Logistics
Informacja o ochronie prywatności
SYNEX Logistics
Listopad 2023

Wstęp

W Synex Logistics dbamy o Twoje dane osobowe („ty”, „użytkownik” lub „osoba, której dane dotyczą”) i robimy wszystko, co możliwe, aby je chronić.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało napisane, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane oraz co się z nimi dzieje, gdy korzystasz z naszej strony internetowej („strona internetowa”).

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności jest naszym oświadczeniem (administratora danych) dla Ciebie, które opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy dane osobowe.

Dla nas możesz być:

Podmiot danych Opis
Gość Użytkownik, który bada witrynę
Klient Użytkownicy, którzy wypełniają nasze formularze

 

Zawartość

Wprowadzenie

Kim jesteśmy

Dane osobowe, które przetwarzamy

● Dane techniczne

● Dane dostarczone przez użytkowników

● Dane uzyskane od stron trzecich

Informacje o przekazywaniu danych

● Ogólne

● Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje prawa do prywatności

Korzystanie z plików cookie

Aktualizacja

 

Kim jesteśmy

Administrator danych Synex Logistics s.r.o.
Adres
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5
Email privacy@synexlogistics.com  — w przypadku pytań dotyczących prywatności
info@synexlogistics.com  — w przypadku pytań ogólnych

 

Dane osobowe, które przetwarzamy

Przetwarzane przez nas dane podzielone są na kategorie: dane techniczne, dane przekazane nam przez użytkowników oraz dane pozyskane od podmiotów trzecich.

dane techniczne
dane dostarczone przez użytkowników
dane pozyskane od podmiotów trzecich
Zwróć uwagę! Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych odwiedzających poniżej 16 roku życia bez zgody przedstawiciela(ów) prawnego(ych). Jeśli jesteś takim gościem lub jego prawnym przedstawicielem, poinformuj nas o tym e-mailem: privacy@synexlogistics.com.

Dane techniczne

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, niektóre dane są gromadzone automatycznie.

Dane, które zbieramy Powód zbierania danych
Adres IP, parametry UTM, geolokalizacja, typ urządzenia, typ przeglądarki, pliki cookies, User-agent, User ID oraz dane dotyczące Twojej interakcji z witryną – identyfikator sesji. Sprawne działanie naszej strony internetowej

Identyfikator sesji to Twoja interakcja z witryną, nazwa witryny, z której wszedłeś na naszą witrynę, funkcje, z których korzystasz, strony używane w naszej witrynie, sposób korzystania z naszej witryny i ewentualne działania, które podejmujesz.

Dane dostarczone przez użytkowników

Zbieramy dane, gdy Dane osobiste Podstawa prawna Powody przetwarzania
Zwiedzacz
Korzystasz z naszej strony website Dane techniczne;

Niezbędne pliki cookie.

Uzasadniony interes Obsługa strony internetowej
Korzystasz z naszej strony website Marketing cookies;

Statistics cookies;

Preference cookies.

Umowa Obsługa strony internetowej;

Analityka;

Statystyka.

Okres trwałości
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przechowywane do 2 lat od ostatniego użycia strony internetowej
Dane przetwarzane na podstawie zgody Przechowywane do 2 lat od ostatniego korzystania z serwisu lub do czasu wycofania zgody
Okres trwałości
Dane przetwarzane na podstawie wykonania umowy Przechowywane przez okres korzystania z naszego serwisu + 3 lata
Klient
Klikasz „Zamów usługę”, „Poproś o konsultację”, „Oddzwoń” Imię i nazwisko;

stanowisko w pracy;

nazwa firmy;

numer telefonu;

e-mail.

Wykonanie umowy Zapewnij usługę
Wypełniasz „Formularz opinii” Twoja wiadomość;

firma;

nazwisko, stanowisko;

numer telefonu;

e-mail.

Uzasadniony interes Rozwój usług i reklamy
Wypełniasz „Formularz wniosku o zatrudnienie” życzenia dla kandydata;

firma;

nazwisko, stanowisko;

numer telefonu;

e-mail.

Wykonanie umowy Swiadczyć usługę
Wypełniasz „Zamów bezpłatną prezentację Staff Tool”, „Jak możemy się z Tobą skontaktować?” formularze Imię i nazwisko;

numer telefonu.

Wykonanie umowy Swiadczyć usługę
Wypełniasz „Wniosek o outsourcing”, „Wniosek o usługę outsourcingu ewidencji kadrowej”, „Wniosek o usługę outsourcingu płac”, „Wniosek o outsourcing przedstawicielstwa”, „Wniosek o rejestrację cudzoziemców”, „Wniosek o ochrona pracy i bezpieczeństwo przeciwpożarowe”, formularze Firma;

nazwisko, stanowisko;

numer telefonu;

e-mail.

Wykonanie umowy Swiadczyć usługę
Period of storage
Data processed on the basis of performance of the contract Stored for the duration of use of our service + 3 years
Data processed on the basis of a legitimate interest Stored for the duration of use of our service + 3 years OR until you want to delete the feedback
Proszę zanotować! Możesz skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych. W takim przypadku usuniemy Twoje dane z naszych serwerów w ciągu 30 dni od Twojego żądania.

 

Dane uzyskane od osób trzecich

Możemy również zbierać niektóre dane od stron trzecich. Zakres gromadzonych danych, cele i podstawę prawną przetwarzania określają odpowiednie dokumenty dotyczące prywatności tych podmiotów:

Osoby trzecie Opis Link do dokumentów dotyczących prywatności
Facebook Używamy Facebooka do marketingu Privacy Policy
Google Analytics Używamy Google Analytics do statystyk i analiz Safeguarding your data
Twitter Używamy Twitter do komunikacji i wsparcia Privacy Policy
Facebook Używamy Facebooka do komunikacji i wsparcia Privacy
LinkedIn Używamy LinkedIn do komunikacji i wsparcia Privacy Policy
Telegram Do komunikacji i wsparcia Privacy Policy
YouTube Używamy YouTube do publikowania filmów o nas YouTube Privacy Controls

 

Proszę zanotować! W celu świadczenia usług korzystamy z usług wielu stron trzecich, a lista ta może się okresowo zmieniać. Jeśli chcesz zobaczyć pełną listę, napisz do nas na adres privacy@synexlogistics.com. Gwarantujemy, że podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych.

Przesyłanie danych

Generał

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy oraz komunikacji między użytkownikami a nami.

Ponadto przekazujemy Twoje dane z następujących powodów::

Zgoda. Przekazujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Zgodność z prawem. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie, w jakim będzie to konieczne:

 

  • w celu zastosowania się do nakazu rządu, nakazu sądowego lub obowiązującego prawa;
  • aby zapobiec niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszej strony internetowej lub naruszeniu Warunków korzystania z naszej strony internetowej oraz naszych zasad;
  • w celu ochrony przed roszczeniami osób trzecich;
  • w celu zapobiegania oszustwom lub badania nad nimi.

Uzasadniony interes lub wykonanie umowy. Przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim na podstawie publicznej oferty na przetwarzanie w naszym imieniu, z zastrzeżeniem środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę Twoich danych osobowych.

Przelewy biznesowe. Przekażemy Twoje dane pomiędzy spółkami Smart Solutions oraz pomiędzy działami strukturalnymi Smart Solutions. Będziemy również przekazywać dane poszczególnym administratorom w ramach świadczenia usług oraz w zakresie ściśle niezbędnym do ich świadczenia.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach w Niemczech. Dane przetwarzane są na Ukrainie. Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie adekwatności. Jeśli potrzebujemy transferu danych, podejmiemy niezbędne kroki w celu jego ochrony. Przekażemy Twoje dane osobowe poza EOG w celu świadczenia usług ze wszystkimi odpowiednimi zabezpieczeniami w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Ponadto stosujemy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem informacji pozostających pod naszą kontrolą. Jeżeli jednak przekazanie danych jest wymagane do wykonania umowy lub świadczenia usług, mamy prawo to zrobić bez Twojej zgody.

Proszę zanotować! Domyślnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

Ochrona danych

Chronimy informacje na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, które jest chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W celu ochrony podejmujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa.

Więcej o naszych środkach ochrony:

Środki ochrony fizycznej
Nadzór wideo Ograniczony dostęp do lokalu
Sygnalizacja Ochrona 24/7
Dyżur administratorów systemu 24/7 System przeciw pożarowy
Techniczne środki ochrony
Uwierzytelnianie dwupoziomowe Utworzyć kopię zapasową
Zapory sieciowe Technologie szyfrowania
Organizacyjne środki ochrony
Szkolenie personelu Umowa poufności
Polityki i instrukcje wewnętrzne Ochrona transmisji

Twoje prawa do prywatności

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do interakcji z Twoimi danymi bezpośrednio lub na żądanie skierowane do nas. W tej sekcji opisano te prawa i sposób, w jaki możesz z nich skorzystać:

Prawo Opis
Prawo dostępu Możesz poprosić o wyjaśnienie przetwarzania Twoich danych osobowych
Prawo do przenoszenia Możesz zażądać wszystkich danych, które nam przekazałeś, a także zażądać przeniesienia danych do innego administratora
Prawo do ograniczenia przetwarzania Możesz częściowo lub całkowicie zabronić nam przetwarzania Twoich danych osobowych
Prawo do składania reklamacji Możesz złożyć skargę do organu regulacyjnego
Prawo do bycia zapomnianym Możesz wysłać do nas prośbę o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów, chyba że istnieje prawny wymóg ich przechowywania
Prawo do wycofania zgody W przypadku danych, na które wcześniej wyraziłeś zgodę, zawsze możesz wycofać swoją zgodę, a my przestaniemy je przetwarzać
Proszę zanotować! Możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie.

Aby skorzystać ze swoich praw, napisz do nas e-mail na adres privacy@synexlogistics.com. Odpowiemy Ci tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nie spełnimy Twojego żądania, możesz złożyć skargę do organu regulacyjnego w Polsce:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. Tel. +48 22 531 03 00, Email: kancelaria@uodo.gov.pl, dwme@uodo.gov.pl

Korzystanie z plików cookie

Przetwarzamy dane techniczne i korzystamy z plików cookies. Nasza Polityka dotycząca plików cookie znajduje się tutaj.

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz znaleźć instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami przeglądarki pod tymi linkami:

Internet Explorer Microsoft Edge Chrome Vivaldi
Firefox Safari Opera  

Aktualizacja

 

Niniejsza Polityka Prywatności oraz relacje wchodzące w jej zakres są regulowane przez RODO oraz Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

  Obowiązujące przepisy i wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą ulec zmianie. W takim przypadku opublikujemy nową wersję Informacji o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej.

Jeśli zostaną wprowadzone istotne zmiany, które mają wpływ na Twoją prywatność i poufność, powiadomimy Cię e-mailem lub wyświetlimy informacje na stronie internetowej i poprosimy o Twoją zgodę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI