9 KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ PRO OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ SKLADU - SYNEX Logistics 9 KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ PRO OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ SKLADU - SYNEX Logistics

Efektivní řízení skladu se opírá o sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které pomáhají sledovat a zlepšovat provoz. V tomto článku se na tyto ukazatele KPI podíváme blíže a poskytneme praktická doporučení pro zlepšení produktivity.

Klíčové ukazatele výkonnosti skladu mají zásadní význam pro úspěch každého skladového provozu. Umožňují stanovit referenční hodnoty, najít oblasti pro zlepšení a ovlivnit provozní náklady a spokojenost zákazníků.

Ačkoli se KPI skladu mohou v jednotlivých provozech lišit, existuje několik povinných ukazatelů, které jsou důležité pro všechny typy skladových provozů:

 
 1. Vyřizování Objednávek

 2. Míra plnění objednávky: Procento plnění objednávky, kde 97-98 % je považováno za normu a 100 % je nejlepší výsledek v oboru.

 3. Včasné plnění objednávek: Zajištění doručení objednávek do 1-2 dnů a nejlepší možností je méně než 24 hodin.

 4. Přesnost Inventarizace. Jistota, že fyzická inventura odpovídá záznamům v databázi, aby se předešlo neočekávaným nedostatkům a nespokojenosti zákazníků.

 5. Celková Propustnost. Počet jednotek zpracovaných a přemístěných skladem každý den.

 6. Doplňování Zásob. Efektivní přesun zásob ze záložního úložiště do hlavního úložiště, aby se předešlo přeplnění, nedostatkům a zajistilo se včasné dodání.

 7. Přesnost Doručení/Vyzvednutí. Dosažení vysoké přesnosti objednávek s cílem uspokojit zákazníky.

 8. Obrat Zásob. Určení, jak rychle je zboží přijato, objednáno, zpracováno a doručeno v daném období pro efektivní řízení zásob.

 9. Dead Stock. Monitorování a řešení problémů s nemovitostmi z důvodu nedostatku poptávky, což pomáhá snižovat nadměrné náklady.

 10. KPI Dodavatele. Hodnocení výkonu dodavatelů, včetně spolehlivosti, dodržování předpisů a zákaznických služeb za účelem zlepšení nákupu.

 11. Spokojenost Zákazníka. Měření spokojenosti zákazníků pomocí faktorů, jako je včasné dodání, přesnost dodání, přesnost zásob, obrat zásob a hlášení neplánovaných událostí (závady a vrácené zboží).

 
9 Crucial Metrics for Warehouse Management Optimization-2
 

Celkově je sledování správných ukazatelů KPI na základě vašich provozních cílů zásadní pro efektivní řízení skladu. Systematické měření a provádění změn na základě zjištěných výsledků vám pomůže optimalizovat výkonnost skladu, ať už potřebujete více prostoru, zaměstnanců nebo moderní technologie, jako je systém řízení skladu (WMS).

Chcete-li prozkoumat možné přínosy nového systému řízení skladu, jako je vyšší produktivita, lepší školení a prevence chyb, použijte kalkulačku návratnosti investic pro podrobnou analýzu. Jste připraveni dosáhnout efektivního řízení skladu se společností SYNEX Logistics? — Odešlete přihlášku na webu a my se vám brzy ozveme.

A lazy image
KONTAKTUJTE NÁS