Мультимодальні перевезення: визначення, переваги, відповідальність сторін - SYNEX Logistics Мультимодальні перевезення: визначення, переваги, відповідальність сторін - SYNEX Logistics

Останні роки відбувається активна інтеграція транспортно-логістичної інфраструктури України в європейську. Наші дороги, залізниці, порти та інші транспортні вузли стають частиною світового логістичного простору. 

 

Навіть за умов війни та тимчасово обмежених можливостей, це відкриває нові перспективи для зовнішньої торгівлі, забезпечуючи швидкі та ефективні маршрути доставки. Крім того, сприяє розвитку економіки країни та збільшенню її конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

 

І всі ці процеси неможливі без мультимодальних перевезень, що дають змогу збільшити обсяги вантажів, здешевити логістику та переорієнтувати транспортні потоки з традиційних маршрутів на більш оптимальні. 

Що таке мультимодальні перевезення?

Донедавна в Україні не існувало офіційного визначення мультимодальних перевезень, саме тому часто можна було зустріти такі поняття, як змішані, комбіновані або трансмодальні перевезення, які в сутності означали одне й те ж саме. 

 

У грудні 2021 року президент України підписав законопроєкт, який надав мультимодальним перевезенням офіційний статус і зазначив їх наступним чином: «це перевезення вантажів двома або більше видами транспорту на підставі договору мультимодального перевезення, що здійснюється за документом мультимодального перевезення». 

 

Простіше кажучи, мультимодальні перевезення — це транспортування вантажів з комплексним (почерговим) використанням, як мінімум, двох різних видів транспорту. Наприклад, спочатку товар може бути перевезений вантажівками до порту, потім кораблем до іншої країни, а звідти залізницею до складу одержувача. 

 

Основна відмінність такого логістичного методу полягає у тому, що замість того, щоб самостійно домовлятися про співпрацю з кожним окремим перевізником, замовник укладає договір з оператором, який відповідає за всі організаційні та правові аспекти, включаючи угоди з підрядниками.

 

Якщо узагальнити цю особливість мультимодальних перевезень, то її можна представити у такій схемі:

Mulʹtymodalʹni perevezennya: vyznachennya, perevahy, vidpovidalʹnistʹ storin

 

Іншими відмінними принципами вважаються: 

 • єдиний транспортний документ, що підтверджує наявність договору перевезення;
 • єдина ціна, оскільки саме оператор мультимодальних перевезень (ОМП) надалі від свого імені розраховується зі всіма перевізниками, агентами та підрядниками;
 • максимальне використання систем електронного документообігу та телекомунікаційних мереж.

 

Тобто експедиторська компанія відповідає за оформлення всіх документів (товаросупровідних та дозвільних) і оплату послуг по всьому логістичному ланцюжку.

Переваги мультимодальних перевезень

Мультимодальне перевезення – це найвищий за складністю вид перевезень, але він має ряд беззаперечних переваг:

 • Ефективність. Мультимодальні перевезення дозволяють використовувати кожен вид транспорту на тому етапі, на якому він найбільш ефективний. Це знижує час доставки та логістичні витрати.
 • Гнучкість. Завдяки можливості комбінувати різні види транспорту, мультимодальні перевезення забезпечують більшу гнучкість у виборі оптимального маршруту та здатність ефективно реагувати, якщо умови змінюються.
 • Економія коштів. Шляхом вибору оптимального маршруту та використання найефективніших видів транспорту, знижуються витрати на перевезення вантажу. Окрім того, прискорюються митні та інші бюрократичні процедури. 
 • Підвищена конкурентоспроможність. Досягається внаслідок об’ємних знижок, мінімізації штрафів, термінів і вартості зберігання.
 • Комплексний підхід. Один оператор (транспортно-експедиторська компанія) несе повну фінансову та юридичну відповідальність за транспортування та будь-які повʼязані з цим ризики (перевантаження, тимчасове зберігання, митний контроль тощо) на підставі укладеного договору. 

Як укладається договір?

Згідно з чинним українським законодавством, договір мультимодального перевезення укладається у письмовій формі.

В ньому мають бути зазначені: 

 • Предмет договору;
 • Права та обовʼязки сторін;
 • Вартість та термін дії договору;
 • Строки виконання зобовʼязань;
 • Інформація про оператора (ОМП) та замовника;
 • Вид та специфікація вантажу;
 • Типи транспорту та детальний маршрут;
 • Правова відповідальність сторін за порушення умов договору тощо.  

 

Чому компанії віддають перевагу операторам мультимодальних перевезень? Бо транспортування вимагає оформлення цілого ряду супутніх документів:

 • Товарно-транспортна документація;
 • Подорожній лист;
 • Товаротранспортна накладна (ТТН);
 • Митний вантажосупровідний документ;
 • Транзитні декларації;
 • Облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та ін.

 

Експедитори також мають свою професійну документацію, якою можуть користуватися тільки учасники FIATA (міжнародна організація, що представляє експедиторів у всьому світі). 

Тож, оператор, який бере на себе всю відповідальність за цей процес, звільняє замовника від необхідності розв’язувати ці питання самостійно. 

Відповідальність сторін

Закон України регулює права та обов’язки всіх учасників мультимодальних перевезень.

 • Замовник має право на доставку/отримання вантажу у відповідному стані та в узгоджений термін, а також зобов’язаний сплатити вартість перевезення за умовами договору. 
 • Оператор мультимодального перевезення несе відповідальність за вантаж з моменту його прийняття до моменту здачі, координацію та організацію всього перевезення, включаючи вибір оптимального маршруту та контроль умов транспортування. 
 • Фактичний перевізник відповідає за безпеку та доставку вантажу відповідно до умов договору.

 

Оператор не може гарантувати точний час прибуття вантажу. Однак, якщо доставка перевищує строки, вказані в договорі, більш ніж на 30 днів (угодою може бути визначено до 90 днів), вантаж вважається втраченим і замовник може подати позов.  

 

Експедитор звільняється від відповідальності, якщо втрата, пошкодження або затримка в доставці вантажу були викликані форс-мажорними обставинами (стихійні лиха, військові дії тощо), страйком, локаутом або нестачею робочої сили, недбальством замовника (дефекти вантажу, поганий стан пакування або маркування тощо) та іншими умовами, передбаченими договором. 

Принципи ефективної роботи транспортно-експедиторської компанії 

Оператори мультимодальних перевезень відіграють ключову роль у сучасній логістичній системі. Їхнє завдання полягає в організації та координації комплексного ланцюга постачання, який охоплює різноманітні види транспорту та перетин державних кордонів.

Ефективна робота транспортно-експедиторської компанії вимагає не лише відповідності вимогам міжнародних та національних законодавчих актів, але й ретельного планування, контролю та управління всіма етапами перевезення. 

 

Серед основних принципів успішної роботи можна визначити:

 • Комплексний підхід. Оператор мультимодальних перевезень повинен мати комплексне бачення всього логістичного процесу, починаючи від прийому вантажу до його доставки.
 • Ефективне планування. Ретельне планування маршрутів та вибір оптимальних транспортних засобів для забезпечення швидкості та зниження вартості доставки.
 • Контроль та координація. Постійний нагляд за всіма етапами перевезення та координації дій між різними учасниками логістичного процесу.
 • Інновації та вдосконалення. Компанія повинна стежити за новітніми технологіями та методами у галузі логістики для підвищення ефективності своєї роботи.
 • Якість обслуговування. Експедитор повинен надавати високоякісне обслуговування клієнтам, забезпечуючи безпеку та своєчасність доставки.
 • Професійний підхід. Оператор повинен мати кваліфікований персонал, здатний ефективно вирішувати будь-які логістичні завдання.

 

Зрештою, головна мета ОМП – постійно розширювати сферу своєї діяльності: за родом вантажів, видами транспорту та термінами роботи. Детально вивчати ринок, технології, організації та комерційну практику перевезень в регіонах обслуговування.

 

Наразі українські мультимодальні та інтермодальні перевезення вантажів складають лише 0,5%, що у 30 разів менше країн ЄС, а витрати на транспортування становлять до 40% вартості продукції. Це викликано цілим комплексом проблем. Частина з них повʼязана з війною, інша має загальні засади: нормативно-правові, фінансові, організаційні, матеріально-технічні інформаційні та науково-технічні. 

 

В проєкті «Плану відновлення України», створеному у 2022 році, зазначається, що вже зараз зʼявляються стратегічні ініціативи транспортної інфраструктури. Зокрема, в них йдеться про розвиток мультимодальних перевезень, розширення мережі транспортних коридорів, залучення інвестицій для забезпечення реалізації проєктів розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури, тарифну політику, модернізацію та будівництво нових пунктів пропуску через державний кордон тощо.

 

Розвиток мультимодальних перевезень в Україні може стати важливим фактором для підвищення конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку та забезпечення сталого економічного зростання.

A lazy image
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ